Рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території смт Козин Обухівського району Київської області на 2019 рік»

УКРАЇНА КОЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 08711 Київська область, Обухівський район, с.м.т. Козин, вул. Партизанська, 2 Засідання сорок дев’ятої сесії Козинської селищної ради VІІ скликання (код згідно КОАТУУ 3223155400)

Р І Ш Е Н Н Я

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території смт Козин Обухівського району Київської області на 2019 рік»

З метою наповнення та необхідності забезпечення стабільності надходжень до місцевого бюджету з одночасним закріпленням принципу соціальної справедливості та відповідальності за збереження рівня життя мешканців смт. Козин Обухівського району Київської області, керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статей 10, 12, 265, 266, 267, 268, 269, 274, 293, розділами ХІІ, ХІV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Козинської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території смт. Козин Обухівського району Київської області такі місцеві податки та збори: 1) Податок на майно, який складається з: - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1; - плати за землю; - транспортного податку; 2) Єдиний податок; 3) Туристичний збір. 2. Установити на території Козинської селищної ради: 1) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2. 3. Затвердити наступні Положення: 1) Положення про транспортний податок на території смт.Козин Обухівського району Київської області (додаток 3); 2) Положення про туристичний збір на території смт. Козин Обухівського району Київської області (додаток 4). 4. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 4.1. для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) періоду; 4.2. для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду. 4.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України. 5. Всі інші визначення щодо місцевих податків і зборів здійснюється відповідно до Податкового кодексу України. 6. Рішення Козинської селищної ради від 28 січня 2015 року № 1-60-VI, від 20 січня 2016 року № 10, від 29 червня 2016 року №9, від 10 листопада 2017 року №35 визнати такими, що втратили чинність1. 7. Контроль за виконанням рішення покласти на бюджетну комісію Козинської селищної ради. 8. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб. 9. Рішення набирає чинності2 з 01 січня 2019 року.

Селищний голова В.В. Гартік

смт. Козин 25 червня 2018 р. № 18-49-VII

1 Зазначається у разі потреби. 2 Зазначається дата набрання рішенням чинності у разі, коли вона відмінна від дати набрання чинності згідно із частиною п’ятою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Додатки: