Положення про місцеві податки та збори всмт Козин

УКРАЇНА

КОЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

08711 Київська область, Обухівський район, с.м.т. Козин, вул. Партизанська, 2

Засідання шістдесятої сесії Козинської селищної ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

№ 1 від «28» січня 2015 року

«Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів в смт.Козин Обухівського району Київської області»

Заслухавши доповідь головного бухгалтера Козинської селищної ради Марченко І.М. про необхідність встановлення місцевих податків, пільг та положень щодо їх справляння, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» в частині встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, розглянувши пропозицію землевпорядника Козинської селищної ради Малоокого В.А. щодо встановлення спеціальних зон для обчислення податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, обговоривши зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України та необхідність забезпечення стабільності надходжень до місцевого бюджету з одночасним закріпленням принципу соціальної справедливості та відповідальності за збереження рівня життя мешканців смт. Козин Обухівського району Київської області,

відповідно до Конституції України, ст. 26,46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12, 215, розділами ХІІ, ХІV Податкового кодексу України, сесія Козинської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території смт.Козин Обухівського району Київської області такі місцеві податки та збори:

1) Податок на майно, який складається з:

  • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ;
  • плати за землю;
  • транспортного податку;

2) Єдиний податок;

3) Туристичний збір.

2. Затвердити наступні Положення:

1) Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт. Козин Обухівського району Київської області (додаток 1, Список вулиць по зонам оподаткування, Зони оподаткування).

2) Положення про встановлення плати за землю на території смт. Козин Обухівського району Київської області (додаток 2).

3) Положення про транспортний податок на території смт.Козин Обухівського району Київської області (додаток 3).

4) Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (додаток 4).

5) Положення про туристичний збір на території смт. Козин Обухівського району Київської області (додаток 5).

3. Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного) у відсотках від вартості (з податком на додану вартість) у розмірі 5 відсотків.

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Козинської селищної ради:

  • №3-26-VI від 25.10.2012р. «Про встановлення місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;
  • №4-13-VI від 14.12.2011р. «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарської діяльності»;
  • №2 від 05.09.2011р. «Про встановлення ставки туристичного збору».

5. Дане рішення набуває чинності з моменту його ухвалення та підлягає опублікуванню у встановленому законом порядку.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Козинської селищної ради та постійну комісію Козинської селищної ради з питань планування бюджету та фінансів.

Селищний голова В.В. Гартік