Козинська
селищна рада

Обухівського району
Київської області

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу
Рішення Козинської селищної «Про затвердження «Детального плану території смт.Козин Обухівського району Київської області»

Регуляторним актом пропонується затвердити розроблений ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» та рекомендований до затвердження архітектурно-містобудівною радою при відділі містобудування і архітектури Обухівської районної державної адміністрації Детальний план території смт.Козин Обухівського району Київської області (частини населеного пункту).

Даний регуляторний акт ухвалюється на виконання вимог ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Детальним планом частини території смт.Козин пропонується встановити порядок забудови селища, межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, планувальну структуру та просторову композицію забудови населеного пункту. Детальний план території смт.Козин є підставою для розроблення та затвердження місцевих правил забудови, містобудівної документації та проектів, вилучення та надання у власність або користування земельних ділянок мешканцям селища, громадянам та юридичним особам, обґрунтовує здійснення планування та проектування будівництва нових об’єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування та упорядкування територій. Розроблення детального плану території смт.Козин визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частин території смт.Козин Обухівського району Київської області, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Даний регуляторний акт оцінюється позитивно. Детальний план забезпечить реалізацію громадянами та юридичними особами прав на землю, впорядкує правила забудови, сприятиме ефективному контролю за дотриманням вимог законодавства в земельній, екологічній, природоохоронній, житловій та інших сферах.

Регуляторний акт підлягає відстеженню результативності щороку (базове – І квартал 2014 року, повторне – не пізніше 31 січня кожного року) шляхом аналізу кількості звернень землевласників та землекористувачів, а також повноти та результатів проведених заходів з землевпорядкування, впорядкування забудови та реєстрації прав на об’єкти нерухомості.

Інших шляхів розв’язання проблеми хаотичної забудови та використання земельних ділянок не за цільовим призначенням ринковими або іншими механізмами окрім розробки єдиних правил – детального плану населеного пункту, немає.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта відсутній.

Негативні наслідки ухвалення регуляторного акту не прогнозуються.

Ухвалення регуляторного акту на призведе до порушень прав власності або користування земельними ділянками та об’єктами нерухомості та не призведе до автоматичного виникнення чи припинення права та обов’язків держави, фізичної та/або юридичної особи.

Запропонований строк дії регуляторного акту – 8 (вісім) років (до 2021 року).

Орієнтовна кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту не прогнозується, територіально обмежується межами землекористувань та домоволодінь на території Козинської селищної ради.

Розміри коштів та час, що витрачатимуть фізичні та/або юридичні особи на виконання регуляторного акту не підраховується в зв’язку з рекомендаційним некомерційним характером акту.

Детальний план території пройшов громадські слухання та був позитивно оцінений громадськістю селища Козин.

Регуляторний акт оприлюднюється в установленому законом порядку та набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

Аналіз впливу регуляторного акта проведено у відповідності до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 308.

Селищний голова В.В.Гартік

наверх