Козинська
селищна рада

Обухівського району
Київської області

Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, постанова від 4 серпня 2021 р. № 803, Київ

Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей.

З метою підтримки багатодітних малозабезпечених сімей Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити у 2021 році виплату одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року у сумі 2000 гривень на кожну дитину.

2. Затвердити Порядок виплати одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року, що додається.

3. Установити, що виплата одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року здійснюється Міністерством соціальної політики за рахунок коштів бюджетної програми 2501030 “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”.

4. Внести до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 210, № 35, ст. 1165; 2021 р., № 13, ст. 545), зміну, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 803

ПОРЯДОК виплати одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року

1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року (далі – одноразова грошова допомога) одержувачам державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з числа багатодітних сімей.

2. Витрати на виплату одноразової грошової допомоги відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету.

3. Одноразова грошова допомога виплачується багатодітним сім’ям, які станом на 1 серпня 2021 р. є одержувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

4. Одноразова грошова допомога призначається на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім’ї, яка станом на 1 серпня 2021 р. має вік 6 – 18 років (включно).

5. Одноразова грошова допомога надається у розмірі 2000 гривень на кожну дитину.

6. Фінансування виплати одноразової грошової допомоги здійснюється Мінсоцполітики за заявками щодо потреби в бюджетних коштах для виплати одноразової грошової допомоги (далі – заявки) структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі – регіональні органи соціального захисту населення) на підставі заявок, поданих структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, центрів з нарахування та здійснення соціальних виплат, які відповідають вимогам пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України (далі – структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) за формою, визначеною Мінсоцполітики.

7. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають регіональним органам соціального захисту населення заявки:
до 16 серпня 2021 р. – щодо потреби в бюджетних коштах для виплати одноразової грошової допомоги у серпні 2021 року;
до 17 вересня 2021 р. – щодо додаткової потреби в бюджетних коштах для виплати одноразової грошової допомоги за серпень 2021 року.

8. Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення заявки та не пізніше ніж протягом двох робочих днів подають Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

9. Мінсоцполітики після надходження від регіональних органів соціального захисту населення узагальнених заявок перераховує не пізніше ніж протягом трьох робочих днів бюджетні кошти регіональним органам соціального захисту населення.

10. Регіональні органи соціального захисту населення перераховують не пізніше ніж протягом наступного робочого дня бюджетні кошти на рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

11. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують бюджетні кошти на рахунки одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, відкриті в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”.

12. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають протягом п’яти робочих днів після завершення виплати регіональним органам соціального захисту населення у довільній формі інформацію про використання бюджетних коштів та про виконання результативних показників для її узагальнення та подання Мінсоцполітики.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Виплата одноразової грошової допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за матеріалами справ одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з числа багатодітних сімей без звернення таких одержувачів.

15. Розмір одноразової грошової допомоги не включається під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (домогосподарства).

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 803

ЗМІНА,

що вноситься до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення

Доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:
“виплату одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 803 “Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей”;”.
У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – вісімнадцятим.

наверх