Козинська
селищна рада

Обухівського району
Київської області

Конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів

Інформація Козинської селищної ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів

1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок.

2. Дані про земельні ділянки:

1) Земельна ділянка для рекреаційних цілей орієнтовна площа – 0,0873 га, місце розташування: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська.

2) Земельна ділянка для рекреаційного призначення орієнтовна площа – 0,2241 га, місце розташування: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Дніпровська.

3) Земельна ділянка для рекреаційного призначення орієнтовна площа – 0,0467 га, місце розташування: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська.

4) Земельна ділянка для рекреаційного призначення орієнтовна площа – 0,0418 га, місце розташування: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, ТІЗ «Обрій-К».

5) Земельна ділянка для рекреаційних цілей орієнтовна площа – 0,0961 га, місце розташування: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Андріївська, 40.

6) Земельна ділянка для рекреаційних цілей орієнтовна площа – 0,1119 га, місце розташування: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Старокиївська.

7) Земельна ділянка для рекреаційних цілей орієнтовна площа – 0,0753 га, місце розташування: Київська область, Обухівський район, смт. Козин.

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Переможець конкурсу проводить підготовку до земельних торгів відповідно до вимог ст. 137 Земельного кодексу України.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
- копія(ї) ліцензії(й);
- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено для проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
- інформація про продані лоти за 2012-2013 роки (у розрізі кожного року): кількість, стартова ціна, ціна їх продажу у порівнянні зі стартовою ціною.

5. Строк подання конкурсної документації: до 18 жовтня 2013 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 08711, Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, 2.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 24 жовтня 2013 року о 10.00, за адресою: 08711, Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, 2, приміщення Козинської селищної ради.
8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:
08711, Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, 2, кабінет секретаря ради.
телефон для довідок: (044) 251-65-83.

Інформація розміщена 18.09.2013 р.

наверх