Козинська
селищна рада

Обухівського району
Київської області

Погода

Рішення "Про внесення змін до Положень та ставок місцевих податків і зборів в смт Козин", додатки

Р І Ш Е Н Н Я

№10 від «20» січня 2016 року

«Про внесення змін до Положень та ставок
місцевих податків і зборів в смт.Козин
Обухівського району Київської області»

На виконання Бюджетного та Податкового кодексів України щодо внесення змін до положень про податки та збори, а також змін до ставок місцевих податків та зборів, відповідно до Конституції України, ст. ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, сесія Козинської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт.Козин Обухівського району Київської області, яке затверджене рішенням Козинської селищної ради шостого скликання №1 від 28.01.2015р., а саме:

- абз. 3 розділу 5 Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт.Козин Обухівського району Київської області виключити;

- підпункт «ґ» п.3.1.2 розділу 3 Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт.Козин Обухівського району Київської області викласти в наступній редакції: «…ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;

- доповнити п.3.1.2 розділу 3 Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт.Козин Обухівського району Київської області підпунктом «и», який викласти в наступній редакції: «…и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність»;

- доповнити п.3.1.2 розділу 3 Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт.Козин Обухівського району Київської області підпунктом «і», який викласти в наступній редакції: «…і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.»

- викласти розділ 6 Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт.Козин Обухівського району Київської області в наступній редакції: «6. Ставка податку.
Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі від 0 до 3 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування в залежності від зонального поділу території смт.Козин.

Зональний поділ території смт.Козин викладений в додатках №1 (карта-схема) та додатку №2 (перелік територій, що віднесені до кожної зони території смт.Козин) до даного Положення.

Територія смт.Козин розподілена на п’ять зон в залежності від часу, щільності та інших параметрів забудови.

Відповідно до зонального поділу території смт.Козин, ставки податку для всіх об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, становлять:

  • Зона 1 – 0,2% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв.метр;
  • Зона 2 – 1% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв.метр;
  • Зона 3 – 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв.метр;
  • Зона 4 – 2% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв.метр;
  • Зона 5 - 3% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв.метр.

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до цього положення, збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).»

- викласти додатки №1 (карта-схема) та №2 (перелік територій, що віднесені до кожної зони території смт.Козин) до даного Положення в новій редакції.

- в іншій частині Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт.Козин Обухівського району Київської області залишити без змін.

2. Внести наступні зміни до Положення про встановлення плати за землю на території смт.Козин Обухівського району Київської області, яке затверджене рішенням Козинської селищної ради шостого скликання №1 від 28.01.2015р., а саме:

- додати до Положення про встановлення плати за землю на території смт.Козин Обухівського району Київської області п.6.2., який викласти в наступній редакції:

«6.2. Встановити, що плата за землю у 2016 році справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2015 року.»

- в іншій частині Положення про встановлення плати за землю на території смт.Козин Обухівського району Київської області залишити без змін.

3. Внести наступні зміни до Положення про транспортний податок на території смт.Козин Обухівського району Київської області, яке затверджене рішенням Козинської селищної ради шостого скликання №1 від 28.01.2015р., а саме:

- Розділ 3 Положення про транспортний податок на території смт.Козин Обухівського району Київської області викласти в наступній редакції:

«Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.»

4. Дане рішення набуває чинності з моменту його ухвалення та підлягає опублікуванню у встановленому законом порядку.

Селищний голова В.В. Гартік

Додатки:

- Додаток 1: "Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт Козин Обухівського району Київської області"

- Додаток 1 до "Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт Козин Обухівського району Київської області"

- Додаток 2 до "Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території смт Козин Обухівського району Київської області"

- Додаток 2: "Положення про встановлення плати за землю на території смт Козин Обухівського району Київської області"

- Додаток 3: "Положення про транспортний податок на території смт Козин Обухівського району Київської області"

- Додаток 4: "Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території смт Козин Обухівського району Київської області"

- Додаток 5: "Положення про туристичний збір на території смт Козин Обухівського району Київської області"

наверх